Svatohubertská pouť na Cvilíně dne 15. 10. 2022

Okresní myslivecký spolek pořádá dne 15. 10. 2022 na Cvilíně Svatohuberstvkou mši svatou.
Zahájení bude v 10.00 mší svatou, troubenou a se zpěvy. Hlavním celebrantem bude P. Mrg. Pavel Obr.
Hudba: Trubačský sbor Rabštejn
Zpěv: Chrámový sbor sv. Martina

Je připravena také tradiční myslivecká kuchyně.