Modlitební úmysl pro tento týden

V týdnu od 9. 10.-16. 10. se jako farnost modlíme:

  • O milost zdárné operace pana Hořáka.
  • Za P. Václava Turzu, Sebastiana, paní Gavlasovou.
  • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
  • Za duše v očistci.
  • O dar živé víry pro rodiny a za smír v rodinách.
  • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání.

Aktuální ohlášky

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 2.

Příští neděli bude sbírka na světové misie.

Vyšlo nové číslo diecézního časopisu Okno.

Zapisují se úmysly na měsíc říjen.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí.