Ohlédnutí za sobotní mší svatou v kapli Panny Marie v Krnově Chomýži

Drazí farníci,
v sobotu 8. 10. 2022 jsme společně oslavili mši svatou v kapli Panny Marie v Krnově Chomýži. Kaple přiléhá k zdevastovanému původnímu hřbitovu, který je po dlouhá desetiletí nepoužívaný, zanedbaný a o který se v letošním roce začalo zajímat občanské sdružení Zachraňme Chomýž a postupně plánuje navrácení důstojné tváře tohoto místa. Také město Krnov vidí v této oblasti potenciál a vypomohlo např. při nedávném úklidu hřbitova jmenovaným sdružením.

Nelze si nevšimnout, že v minulých letech “přehlížená událost”, byla letos prezentovaná na sociálních sítích města Krnova, sdružení Zachraňme Chomýž a nebo skupiny Máme rádi Chomýž. Svědčí to o zájmu krnováků (nejen) o kulturní dědictví, ale také snahu zachovat, zvelebit a předat jej nastupujícím generacím.
Což je bohulibá činnost a díky za ni. Může to být také impulzem pro naši aktivnější službu Bohu a našim bližním.

Níže je galerie fotografií pořízená a publikovaná na facebookové stránce města Krnova.

Níže je galerie fotografií pořízená a publikovaná na facebookové stránce sdružení Zachraňme Chomýž.