Ohlédnutí za nedávnými aktivitami společenství krnovských seniorů

Drazí farníci,
dovolte nám sdílet krátké ohlédnutí za nedávnými aktivitami společenství krnovských seniorů jejich očima.

Na konci prázdnin proběhl výlet na Osoblašsko s cílem navštívit některé tamní kostely. Dále pokračuje farnice Libuška M.: “Nejdříve jsme si prohlédli kostel sv. Martina v Bohušově, kde nám něco z historie tohoto kostela povyprávěla místní farnice. Následoval kostel Archanděla Michaela v Hrozové, který je zařazený do programu Otevřené chrámy. I zde nám historii přiblížil místní farník.
K jeho vyprávění se přidaly i naše dvě seniorky, které v tomto kostele prožily své dětství a mládí. Přiblížily nám taky historii života svých rodin, které sem přišly z Volyně.
V kapli v Rusíně nám dělala průvodce paní Liduška Čajanová, která toho o  této kapli ví nejvíc, neboť byla u jejího samého začátku.
A tuto krásnou pouť jsme ukončili právě u Lidušky na chalupě u bohatě prostřeného stolu. Díky všem , máme na co vzpomínat !”

Seniory doprovázel také O. Karel jak je patrné z fotografie pořízené v kostele v Hrozové.

Začátkem září jsme zveřejňovali pozvánku na pout seniorů. Pouť začala mší sv. v ostravské katedrále Božského Spasitele, kterou sloužil o. František Blaha, salesián z Prahy Kobylis.
Dále pokračuje paní Libuška M.: “Jeho promluva nás velmi zaujala. Bylo to takové veliké povzbuzení pro všechny seniory.”
Pouť se konala v den svátku apoštola Matouše. V evangeliu zaznělo jak Pán Ježíš povolal celníka Matouše: “Pojď za mnou !”.

Tak volá Ježíš každý den každého z nás: “Pojď za mnou, já tě zde ještě potřebuji, počítám s tebou, posílám tě. Potřebuji tě takového jaký jsi a abys mi dal k dispozici, co mi dát můžeš.”

Paní Líba doplňuje: “A ještě nám přiblížil, jaké jsou naše hlavní úkoly pro druhou polovinu života, pro stáří. Poděkoval všem seniorům za to, že jsou a že bez jejich sepjatých rukou by zde možná už tento svět nebyl.”
Po malém občerstvení na biskupství pokračoval program taky velmi pěknou a v dnešní době velmi potřebnou přednáškou Kateřiny Lachmanové na téma “Především chraň své srdce”. Jak je důležité v této době, která rozděluje přátele, rodiny, společenství, farnosti i národ naopak spojovat, mít v srdci pokoj a šířit ho.”

Druhá zveřejněná fotografie je z biskupství.