Modlitební úmysl pro tento týden

V týdnu od 18.-25. 9. se jako farnost modlíme za:

“O posilu v nemoci paní Anežky Buchtové, rodiny Martikanů a Pavlíkových.”

Ohlášky

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 3.

Sbírka z minulé neděle na opravy kostela a vybráno bylo 7641 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Náboženství na faře bude ve středu pro 1. a 2. tř. od 13:00- 13:50. Příprava na 1. sv. příjímání 14:00 – 14:50 a pro 4.- 9. tř. 15:00 – 15:50. Přihlášky jsou v zákristii.

Spolčínko pro děti od 4 let do 6. třídy probíhá každý pátek od 16:00. Program spočívá ve společné modlitbě, her, zpívání a tvoření.

Zapisují se úmysly na měsíc září.

Dnes (11. 9.) je v minoritním kostele narození Panny Marie poutní mše svatá v 10 hodin. Jste na ní srdečně pozváni. Zde v 10 hodin dnes mše svatá nebude.

Také jste zváni příští týden na poutní mši svatou na Cvilín – Panny Marie bolestné. Program začíná již v pátek, podrobnosti naleznete na plakátku vzadu. Z toho důvodu zde nebude mše sv. ani příští týden v 10 hod.  V 7 hod bude jako obvykle.

Na sv. Václava se chystá benefiční koncert v Kostelci v kostele sv. Benedikta, výtěžek bude věnován na opravu místních varhan. Podrobnosti naleznete na plakátku. 

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí.