20 let Teologického konviktu v Olomouci

V pondělí 12. září 2022 proběhne v Olomouci oslava 20. výročí působení Teologického konviktu (TK) v tomto městě. Akce se zúčastní i ostravsko-opavský biskup Martin David a řada kněží-absolventů z naší diecéze. Slavnostní mši sv. bude sloužit pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Program:

11.00 děkovná mše svatá v katedrále sv. Václava

hlavní celebrant Mons. Jan Graubner, kazatel Mons. Zdeněk Wasserbauer

12.45 raut v budově Arcibiskupského kněžského semináře, Žerotínovo nám. 2

14.30 kulturní pásmo

 

O TK se přímo na jeho webu píše: „Teologický konvikt je školské zařízení České biskupské konference, ve kterém se mladí muži z celé republiky připravují na kněžství ještě před vstupem do kněžského semináře. Cílem roční formace v propedeutickém (=přípravném) ročníku je především rozlišit duchovní povolání, rozvíjet osobnosti studentů po lidské, intelektuální i duchovní stránce a připravit je ke studiu na teologické fakultě.

Zařízení se nachází se v Olomouci v komplexu budov Arcibiskupského kněžského semináře. V čele zařízení stojí ředitel – kněz, který má na starost organizaci vnějších záležitostí včetně materiálního zabezpečení. Dalším představeným je spirituál – kněz, který studenty doprovází po duchovní stránce.

Zvláštní důraz je v Teologickém konviktu kladen na lidskou a duchovní formaci. Roční pobyt v propedeutickém ročníku je příležitostí k osobnímu růstu a celkovému rozvoji osobnosti. Duchovní formací se myslí především pravidelná společná i soukromá modlitba, každodenní slavení mše svaté, rozjímání, svátost smíření a další. Lidská formace spočívá v práci na rozvoji osobnosti každého studenta (soužití s ostatními studenty, podíl na společném programu a další). Teologický konvikt je tedy vhodnou přípravou na život v semináři a případně i život kněze.

Význam slova

Slovo ,konvikt‘ vzniklo z latinského slova convivere, což znamená žít spolu ve společenství. To je také snahou tohoto zařízení – naučit se spolu žít. Slovo ,teologický‘ vzniklo z řeckého slova Theos – Bůh a logos – slovo. Učíme se zde naslouchat Bohu, necháváme se jím oslovovat a zamýšlíme se nad tím, co už Bůh v dějinách o sobě řekl.

Budovu bývalého kněžského semináře v Litoměřicích využívali bohoslovci (a předtím armáda) intenzivně desítky let. I přes rekonstrukci v roce 1987 byl komplex v roce 2001 ve špatném technickém stavu. Na nezbytnou generální rekonstrukci chyběly finanční prostředky. Proto Česká biskupská konference rozhodla o přemístění Teologického konviktu do Olomouce. Teologický konvikt tam od září roku 2002 sídlí v budově Arcibiskupského kněžského semináře, který nabízí dostatečně velké a nevyužité prostory. Studenti zde mají vlastní kapli, ubytovací prostory, jídelnu, učebnu a další místnosti.“

Text: Libor Rösner

Web / foto: doo.cz a https://konvikt.povolani.info