Výuka náboženství na faře v novém školním roce 2022 / 23

Milé děti,
čas letních prázdnin pomalu končí a s ním přichází nový školní rok. Přijměte pozvání k prohloubení vašeho vztahu s Ježíšem.
Důležité je odevzdat přihlášku do 31. 8. 2022. V tištěné podobě ji můžete získat v sakristii kostela sv. Martina nebo je ke stažení pro jednotlivé třídy níže.

1.–2. třída
Středa 13.00–13.45 hod. nebo
15:00-15:45
Čas bude upřesněn dle kroužků dětí a družiny.

Přihláška pro 1.-2. třídu ke stažení ZDE.

3.-4. třída
První svaté přijímání
středa 14.00–14:50 hod.

Přihláška pro 3.-4. třídu ke stažení ZDE.

5.–9. třída
Středa od 13:00-13:45 nebo
15.00-15.45
Čas bude domluven dle kroužků dětí a družiny.

Přihláška pro 5.-9. třídu ke stažení ZDE.

Výuka pro aktuální školní rok začne 7. 9. 2022.
Koordinační schůzka s rodiči prvokomunikantů bude 4. 9. po druhé mši svaté (cca 10.50 hod.) na faře u kostela sv. Martina.

“ Drazí rodičové, rád bych Vás pozval na první setkání, kde bychom si řekli co nás čeká během příprav Vašich dětí k 1. sv. přijímání. Kontakty a další náležitosti vyřešíme na místě.
Děkuji předem s přáním pokojného času dovolených P. Pavel Obr“