Nové číslo diecézního zpravodaje OKNO č. 7-8/2022

Drazí předplatitelé zpravodaje OKNO, dostává se vám do ruky aktuální letní dvojčíslo s bohatým a inspirativním čtením s označením 7-8/2022. V přiložené fotogalerii je k nahlédnutí pár stránek z vydání. Časopis je k vyzvednutí v sakristii kostela sv. Martina.
Foto z titulní strany: Vojtěch Curylo
V elektronické podobě lze také získat předchozí vydání ve formátu PDF na adrese: https://www.doo.cz/media-cinnost/ke-stazeni/category/28-okno-2022.html