30 let působení Charity Krnov

Dne 25. 6. 2022 se konala velká připomínka 30letého působení Charity Krnov. Oslava probíhala v kostele sv. Martina, kde bylo možno vyslechnout přednášky o poslání a činnosti Charity a taky o poutní cestě charitních pracovníků do Santiaga de Compostela. Následující mši celebroval apoštolský administrátor diecéze Mons.Martin David, koncelebrovali, P. Sebastian Gruca, OFMConv, P. Mgr. Karel Doležel, P. Mgr. Pavel Obr a P. Jan Larisch, Th.D. Po bohoslužbě následovalo posezení na farní zahradě. Foto: Aleš Repka