Svatodušní vigilie se mší svatou u Minoritů

Dne 4. 6. 2022 byla sloužena mše svatá v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie P. MUDr. ThLic. Bogdanem Sikorou, OFMConv, P. Sebastianem Grucou, OFMConv, a P. Mgr. Pavlem Obrem. Po mši svaté následovala svatodušní vigilie. Foto: Aleš Repka