Velkopáteční křížová cesta na Cvilín

Křížová cesta v Krnově s vynesením kříže od farního kostela sv.Martina, průvod městem k poutnímu kostelu Panny Marie Bolestné na Cvilíně. Foto: Aleš Repka