Biřmování ve farním kostele sv. Martina

Po více než roční přípravě a po několika letech odmlky udělil biskup Mons. Mgr. Martin David v našem farmím kostele sv. Martina svátost biřmování čtrnácti biřmovancům. Slavnostní mše svatá byla sloužena dne 24. 10. 2021 v 10.00 také za přítomnosti P. Mgr. Karla Doležela a P. Mgr. Pavla Obra. Foto: Aleš Repka