Hlavní pouť farnosti na Cvilín

V neděli 12.9.2021 jsme slavili na poutním místě Cvilíně  hlavní pouť knovízské farnosti. Mši svatou k poctě Panny Marie Sedmibolestné, která byla zakončena svátostným požehnáním, hlavním celebrantem P. Sebastian Gruca, OFMConv, concelebrovali minorita P. MUDr. ThLic Bohdan Sikora, OFMConv a děkan krnovského děkanátu P. Mgr. Karel Doležel.
Foto: Vladimír Liška / web Člověk a víra